Besplatni razlikovni predsemestar za diplomski studij

Nastavak na diplomskom studiju računarstva za pristupnike iz drugih područja dostupan je uz besplatni razlikovni semestar (predsemestar)!

Upis na specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva je uvjetno moguć i pristupnicima koji su već završili:

  • stručni studij u području tehničkih znanosti, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 180 ECTS bodova.
  • preddiplomski sveučilišni studij u području tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 180 ECTS bodova.
  • “predbolonjski” studij u trajanju kraćem od tri godine (2-2,5 godine) u području tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti čiji su stručni nazivi izjednačeni sa nazivima prvostupnika prema: Popisu odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine objavljen je u NN 045/2008; Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni nazva stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (objavljena je u NN 087/2009 i u NN 088/2011)

Kod svih ovakvih pristupnika biti će utvrđena razlika (razlikovni semestar) u smislu kolegija koje je eventualno potrebno dodatno upisati sa stručnog studija Visokog učilišta Algebra, pri čemu se tipično radi o 4 kolegija (ako ekvivalentni kolegiji nisu već prije položeni). Razlikovni semestar se upisuje u rujnu te se u veljači nastavlja sa upisom prve godine diplomskog studija primijenjenog računarstva.

Za sve prvostupnike koji upisuju diplomski studij razlikovni semestar je besplatan.

Za upis i informacije o mogućnostima slobodno kontaktirajte naš Centar karijera i na najbrži način pokrenite proces.