Poslovi za koje je student osposobljen

Popis poslova za koje je student osposobljen definiran je kroz analizu potreba poslodavaca za zanimanjima (oglašenim radnim mjestima) u ovom području. Pri tome je posebno uzeto u obzir koja radna mjesta poslodavci traže na pojedinoj razini stručne spreme.

A) Radna mjesta

Radna mjesta za koja je osposobljen student koji završi preddiplomski stručni studij multimedijskog računarstva predstavlja široki spektar multimedijskih zanimanja s čvrstom osnovnom računalnih znanja. Radna mjesta su

1. Multimedijski inženjeri

 1. IT inženjer, stručnjak za IPTV i profesionalne audio/video sustave
 2. IT inženjer, stručnjak za digitalni video i audio mastering
 3. IT inženjer, stručnjak za digitalnu video i audio distribuciju
 4. Inženjer za razvoj 3D modela, animacije i vizualizacije
 5. Inženjer za kreiranje i održavanje multimedijskih Internet portala
 6. Inženjer za razvoj i implementaciju interaktivnih Internet stranica
 7. Inženjer za kreiranje i distribuciju multimedijskih sadržaja kroz različite medije

2. Ostali IT stručnjaci

 1. Web dizajner / web programer
 2. Voditelj multimedijskih projekata
 3. Konzultant za implementaciju multimedijskih sadržaja u IT sustave

Struktura izbornih predmeta omogućuje studentu blago usmjeravanje. U tom smislu, poslovi za koje će po završetku studija biti osposobljen student, uvelike ovise o izboru predmeta koje je student položio.

B) Poslovi

Prikaz poslova za koje je student preddiplomskog stručnog studija multimedijskog računarstva osposobljen ovisni su dijelom o izboru izbornih predmeta. Ukupno gledano oni mogu biti:

 • planiranje i izrada Internet aplikacija baziranih na web tehnologiji i društvenim mrežama,
 • razumijevanje metoda prodaje i marketinga kroz aspekt socijalnih mreža i Internet marketinga,
 • implementacija usvojenih spoznaja korištenja multimedijskih sadržaja u svrhe poboljšanja korisničkog iskustva web portala i stranica
 • planiranje i primjena tehnika elektroničkog poslovanja na web projekte,
 • poznavanje ergonomije programskih rješenja,
 • održavanje profesionalnih sustava za audio i video produkciju i distribuciju,
 • digitalna audio i video montaža i postprodukcija,
 • izrada računalnih 3D modela i animacija,
 • sudjelovanje u projektima razvoja aplikacija uz poznavanje metodologije,
 • priprema dokumentacije IT projekata na već poznatim osnovama,
 • razumijevanje tržišnog poslovanja, managementa i poslovne organizacije na razini odjela ili male tvrtke