O studiju

Područje računalne multimedije već je nekoliko godina najdinamičnije područje razvoja računarstva koje svakodnevno ruši rekorde u broju korisnika i stopi rasta kadrovskih potreba. Na valu razvoja društvenih mreža i mobilnih smart uređaja, potražnja za različitim vrstama multimedijskih sadržaja (video, animacije, audio) i sustava (web portali, CMS sustavi, e-commerce) u velikoj je ekspanziji. Prateći trendove u prodaji hardvera, gdje dominantnu ulogu preuzimaju mobilni računalni sustavi (tableti i smart telefoni) i eksponencijalnom porastu broja korisnika društvenih mreža, stvoren je prvi studij multimedijskog računarstva u Hrvatskoj. Kombinacija znanja iz najtraženijih tehnologija te prestižni industrijski certifikati osigurati će inženjerima multimedijskog računarstva značajnu prednost u razvoju karijere i zapošljavanju. Upravo zbog toga studij Multimedijskog računarstva osigurava izobrazbu u području razvoja korisničkog sučelja za web (engl. front-end developpment), izrade multimedijskih rješenja i digitalnog sadržaja, web dizajna i Internet programiranja. Dodatno usmjeravanje moguće je putem izbornih kolegija, seminarskog i završnog rada. Studij osigurava zapošljivost na radnim mjestima sistemskih i mrežnih administratora.

Studij traje ukupno 3 godine odnosno 6 semestara. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova. Na završnom, šestom semestru se izrada završnog rada/projekta koji se izvodi u okviru stručne prakse boduje sa 12 ECTS bodova. Ukupan broj ECTS – bodova potrebnih za dovršetak studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 180 bodova.

Studij se odvija po godinama. Nužan uvjet za upis godine jest završena prethodna godina tj. položeni ispiti iz prethodne godine u minimalnom broju ECTS bodova propisanom pravilnikom o studijima (nije nužno položiti sve ispite). Godina studija upisuje se sa zimskim semestrom, a upis u ljetni semestar iste godine izvodi se automatski. Obveze studenta za svaki pojedini kolegij određuje nositelj kolegija te ih objavljuje prije početka nastave unutar sustava digitalne referade.