Industrijski certifikati

Budući da katalog znanja koja se provjeravaju na ispitima unutar studija, često u sebi uključuje i zahtjeve koje postavljaju pojedini industrijski certifikati, studenti Visokog učilišta Algebra moći će polagati predmetne ispite u za to ovlaštenom ispitnom centru tokom studija. Uvjet za pristupanje ispitima za industrijske certifikate u okviru cijene studija je zadovoljenje propisanih pred-certifikacijskih uvjeta za pojedini certifikacijski ispit. Budući da Algebra ima status ispitnog centra za VUE i Prometric, studentima će biti omogućeno stjecanje certifikata unutar matične ustanove.
Certifikati koji su dostupni studentima unutar nastavnog programa:

  1. ECDL Standard
  2. Adobe Certified Associate – (Video Communication with Adobe Premiere Pro)
  3. Google AdWords Qualified Individual
  4. Zend Certified PHP Engineer
  5. Android Certified Application Developper
  6. IT SMF – ITIL Foundation

NAPOMENE:

  1. Znanje potrebno za certifikaciju za navedene certifikate dostupno je kroz nastavni program studija uz potrebni značajniji dodatni samostalni rad studenata prilikom pripreme za certifikacijske ispite (ne odnosi se na ECDL).
  2. U cijenu studija su uključeni certifikacijski ispiti navedeni unutar natječaja za upis.
  3. Pojedini certifikati su dostupni isključivo u slučaju izbora odgovarajućih izbornih predmeta.

Ovdje saznajte sve o uvjetima pristupanja industrijskim certifikatima.


Adobe Certified Associate – (Video Communication with Adobe Premiere Pro)

Android Certified Application Developper
ECDL Standard
Zend Certified PHP Engineer
Google AdWords Qualified Individual
IT SMF – ITIL Foundation