Poslovi za koje je student osposobljen

Popis poslova za koje je student osposobljen definiran je kroz analizu potreba poslodavaca za zanimanjima (oglašenim radnim mjestima) u ovom području. Pri tome je posebno uzeto u obzir koja radna mjesta poslodavci traže na pojedinoj razini stručne spreme. Dodatno, kako je studij strukturiran kroz razmjerno veliki broj izbornih kolegija koji su vezani uz pojedino usmjerenje, pojedina znanja pa time i radna mjesta biti će dostupna sukladno izbornim kolegijima koje je student pohađao i položio.

A) Radna mjesta

Radna mjesta za koja je osposobljen student koji završi specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva spadaju u nekoliko generalnih skupina, budući da studij nizom svojih izbornih predmeta omogućuje profiliranje studenata u određena područja struke (usmjerenja). Skupine i radna mjesta relevantne za programsko usmjerenje su;

1. Multimedijski inženjeri

 1. IT inženjer, specijalist za IPTV i profesionalne audio/video sustave
 2. IT inženjer, specijalist za digitalni video i audio mastering
 3. IT inženjer, specijalist za digitalnu video i audio distribuciju
 4. Inženjer za razvoj 3D modela, vizualizaciju i animacije

2. Ostali IT stručnjaci

 1. Voditelj IT projekata
 2. IT inženjer za implementaciju sustava e-poslovanja
 3. IT inženjer, specijalist za prodaju poslovnih rješenja
 4. IT inženjer za implementaciju sustava potpore poslovnom odlučivanju

Svi diplomanti ovog studija imati će dobru bazu u području e-poslovanja i poslovnih IT sustava te dodatna znanja sukladno kolegijima koje su pohađali i položili.

B) Poslovi za multimedijsko usmjerenje

 • planiranje i izrada Internet aplikacija baziranih na web 2.0 tehnologiji i socijalnim mrežama,
 • razumijevanje i primjena metoda prodaje i marketinga i njihova aplikacija u području socijalnih mreža i Internet marketinga,
 • implementacija multimedijskih aplikativnih rješenja na mobilnim platformama sa naglaskom na razumijevanje poslovnog i sociološkog aspekta mobilnih “eko sustava”
 • planiranje i primjena tehnika elektroničkog poslovanja na web projekte,
 • poznavanje ergonomije programskih rješenja te izrade aplikacija prilagođenih korisnicima,
 • planiranje, implementacija i održavanje profesionalnih sustava za audio i video produkciju i distribuciju,
 • digitalna audio i video montaža i postprodukcija,
 • izrada računalnih 3D modela, animacija i renderiranje,
 • vođenje projekta ili sudjelovanje u projektima razvoja aplikacija uz potpuno poznavanje metodologije,
 • priprema cjelokupne dokumentacije razvojnih IT projekata,
 • razumijevanje tržišnog poslovanja, managementa i poslovne organizacije na razini odjela ili male tvrtke